Skovplanter

 

 
 
Skovplanter produceres i Jiffy 7 skovbriketter og leveres som skovklare planter.
 
Kort produktionstid. Skovklare planter produceres på kun én vækstsæson. Ved ordre i januar måned opnår du markedets laveste pris og korteste produktionstid.
 
Ved ordre på kontrakt i januar er din pris pr. skovklar plante maks 2,1 kr. pr. stk.
 
Planterne er i størrelsen 15-35 cm. afhængig af art.
 
Rosystemet er symmetrisk og luftbeskåret rodnet, heri ligger styrken med henblik på at sikre stabilitet på plantestedet, høj etableringssikkerhed og effektiv startvækst. Dette opnås når rodsystemet ikke deformeres eller beskadiges under optagning, transport, opbevaring og udplantning.
 
Arter: lærk, sitka, douglas, rødgran, dværgfyr, skovfyr, nobilis
 
Inddrag planteskolen i din planlægning og opnå sikkre levering, bedre planter og et budget du kan holde.
 
 

 

 

 Lrk i vandfast papkasse

 

Lærk klar til levering i vandfast emballage - Plant i ro og mag ingen stress og jag