Nordmannsgran - Dækrodsplanter - juletræsplanter

Indhold på siden

 

 

Investering i Nordmannsgran juletræskulturer, kan være en indbringende forretning. Det er imidlertid en langsigtet investering, at tilplante arealer med juletræer, derfor er det nødvendigt, at man gør sig klart hvad målet og kravene er til slutproduktet. En stor del af fundamentet for en vellykket kultur er etableringen, herunder plantevalget.

 

I Himmerlands-konceptet dyrkes planterne således at man allerede i kulturstarten, hos juletræsproducenten, indleder en optimering af dyrkningsøkonomien i forhold til traditionel drift. Dette gøres ved at nogle af de mange, og ofte ressursekrævende operationer, i dyrkningsprocessen fjernes.

 

 

 

   Prisliste  klik her               Seneste nyhedsbrev klik her

 

 

2 0 dakrod 44 cm hoj                          2015-08-14 09.12.47                 2 aars plante 14 cm
3 års nordmannsgran 44 cm. udplantet som 2/0 dækrod 2/0 planter klar til udplantning i en Jiffy ø42 skovbriket Nyplantet 2/0 på 14 cm.

 

Hovedparten af de planter vi kan tilbyde er af provenienserne Ambrolauri / Tlugi, Apsheronsk / Mezmai samt danske provenienser som f.eks Silkeborg Nordskov. Frøet der anvendes indkøbes hos de danske frøleverandører. Der kan være andre ønsker til provenienser end dem som vi i planteskolen selv har valgt. Ved ønsket om andre provenienser vil et plante parti kunne produceres på ordre, ved ordre afgivelse senest d. 1. februar. Leveringen vil kunne foretages 19 måneder senere i perioden fra august det følgende år. En ordreproduktion udføres med baggrund i en aftale der bl.a. specificerer kravene til planten.

 

 

 

 

 

 


 

 

Om dækrodsplanter

 

Dækrodsplanter kaldes også for plug-planter, Jiffy-planter o.m.a. Vi kalder planterne for dækrodsplanter, fordi rodsystemet er dækket af det voksemedie som planterne er sået i. Vore planter udmærker sig på tre specifikke områder ifht. andre dækrodssystemer:

 

 1. Rodsystemet er symmetrisk og luftbeskåret, hvilket giver en masse fordele for juletræsplantens etablering, højdevækst og symmetri,
 2. Voksemediets størrelse, som er en kompakt spaghnumbriket på 139 ccm, med en diameter på 42 mm og en højde på 100 mm. Der findes mange andre størrelser, men denne størrelse er fundet optimal til formålet,
 3. Det system vi anvender er det eneste system, som er veldokumenteret med Nordmannsgran.

 

 


 

Formålet med dækrodsplanter

Formålet med dækrodsplanten er at producere en plante som giver klare fordele for juletræsproducenten, i kraft af forbedret konkurrenceevne på eksportmarkederne. Derfor tilbydes følgende:

 • En plante som efter 2. vækstår på plantestedet er mellem 35 og 45 cm. med træets nederste grenkrans etableret og en stab uden sidegrene på ca. 25 cm.

 • En plante med et veludviklet, luftbeskåret og komplet rodsystem der sikre ensartet vækst mv. i kulturen.

 • En slank, men robust plante med stor rodhalsdiameter.

 

Resultaterne af kulturer etableret med dækrodsplanter har vist enestående resultater på parametrene:

 • Etablering og tilvækst år 1 og 2,

 • Det færdige juletræs højde/breddeforhold,

 • Kulturens omdriftstid,

 • Kulturens ensartethed.


Herunder gives et indtryk af hvad dækrodsplanterne bliver til når de er udplantet  

Et ungt træ i sit 3. vækstår i 2014. En lille plante fra start, men er kommet godt med i år 2 og 3.
En nyplantet plante i sit 1. vækstår, den samlede højde er 28 cm.
Et ungt træ i sit andet vækstår. Det kom lidt skidt fra start, men kom godt med i det andet år.
Plante i sit 2. vækstår den er i gang med at gøre den den skal: fordoble sin højde i år 1 hhv. år 2.
2014-06-13 11.42.11 FILEminimizer
      2014-08-22 11.09.00 FILEminimizer
      2014-08-06 11.45.18 FILEminimizer
      2014-08-06 11.45.08 FILEminimizer

 

Ved anvendelse af planter fra Himmerlands opnås følgende:

 

 • En pænere stab på juletræet, som følge af meget færre bundgrene 0-25 cm. over jordoverfladen,

 • Større afstand mellem de nederste grenkranse,

 • Et naturligt slankere juletræ,

 • Mulighed for at læsse 10-15% flere træer på hver palle,

 • En markant mindre arbejdsbyrde til stabklipning og bredderegulering,

 • Mulighed for plantning på det optimale tidspunkt omkring 1. august (sensommerplantning). 

Før musen over billederne

 


 

 Når der anvendes traditionelle barrodsplanter opnås følgende:

 

 • Afstanden mellem de nederste tre grenkranse maks. 3-7 cm.

 • En 3/0 eller 2/1 plante leveres med en komplet grenkrans, ”en tjavs” og ca. 5-8 cm. top samt en totalhøjde på 10-20 cm. 0-25 cm. over jordoverfladen sidder der således to til tre grenkranse som skal klippes af,

 • Der produceres et træ der har større bredde en højde, hvorfor det konsekvent må breddereguleres,

 • Mængden af træer der kan læsses på en palle begrænses i høj grad den korte afstand mellem de nederste grenkranse, samt stabbens diameter. Stabben har ofte en forøget diameter som følge af sårheling efter stabklipning,

 • Uensartet kultur

 • Stor anvendelse af manuel arbejdskraft til bredderegulering og stabklipning,

 • Plantning kan foretages fra medio september af hensyn til plantens afmodning (efterårsplantning).  

 

Nyplantet 2/2 plante der kæmper sig igang i foråret 2014
En kultur i sit 3. vækstår. Bemærk de mange sidegrene og den udtalte bredde i forhold til højde
Et overblik ud over en kultur med træer baseret på barrodsplanter som kendetegnes ved utrolig mange sidegrene og næsten ingen højdevækst. Ca. 80% af den nuv. grenvækst klippes af træet inden det skal skoves.
       2014-03-19 10.09.00 FILEminimizer
      2014-06-13 11.46.38 FILEminimizer
       2014-06-20 08.56.58 FILEminimizer

 


 

Plantetidspunkt   

 

Det helt optimale tidspunkt i forhold til plantens vækstrytme, er i perioden primo juli til medio september. Plantning kan dog også foretages i den ordinære plantesæson fra marts til maj. Når dækrodsplanten sættes med sit rodsystem entakt i en spagnum-briket, medfølger der ved fuld opvanding af briketten ca. 140 g. vand, hvilket bevirker en enorm resistens mod vandmangel i perioder med lidt eller ingen nedbør. Når nedbøren så igen indtræffer suger spagnum-briketten igen vand til sig, langt mere end den jord, oftest mineraljord, som den sidder i, hvorfor den igen kan modstå en længere tørkeperiode og alligevel til stadighed udvikle sig som forventet.

 


Fordelen ved dækrodsplanten er at den kan plantes tidligt, da dens udspring i planteskolen starter tidligt. Det tidlige udspring i planteskolen medfører at planten ofte er klar til udplantning d. 1. august og sommetider før. Ved plantning i perioden primo juli til medio september opnås de optimale vækstbetingelser i alle årene fremover, hvor de tre første vækstsæsoner er de vigtigste af hensyn til den naturlige formning af det slanke, men fyldige juletræ.

 

Den på fotoet viste plante er udplantet medio april 2014 og ser således ud midt på vækstsæsonen. Den bærer en smule præg af den ekstremt tørre sommer, men den har dog sat et fornuftigt topskud på 9-10 cm.

  2014-06-02 21.50.11

 


 

Kulturforberedelse

Kulturforberedelsen er overordentlig vigtig og der kan tages udgangspunkt i to muligheder;

 

 1. Kulturforberedelse i mark efter f.eks. kornafgrøder pløjes jorden i ca. 30-40 cm. dybde eller ca. 5-10 cm. under det normale pløjelag, uden dog at pløje gennem muldlaget. Dette sikre at planten har en løs jord som muliggør en optimal rodudvikling for dækrodsplantens symmetriske rodsystem. Det er vigtigt at rødderne har uhindret adgang til jordlagene. Såkaldt ”traktose”, der er sammentrykning af jorden efter intensiv kørsel, er en hindring for dette. Ligeledes medvirker den dybe pløjning til at sænke ukrudtstrykket de første par år, hvilket er en fordel.

 2. Kulturforberedelse efter skov eller en omdrift med juletræer. Arealet ryddes for grene og kvas enten mekanisk/manuelt eller ved knusning. Stødene nedlægges i ca. 40-45 cm. dybde. Herved sikres det løsnede jordlag som er vigtig for at optimal udvikling af rodnettet. Alternativt fjernes støddene for at undgå senere udvikling af svampesygdomme som angriber de nye og levende planter. Den mest omtalte svampesygdom er i dette tilfælde honningsvamp.
2014-05-02 17.53.28 FILEminimizer

  

 


 

Plantningsteknik

Der er fler teknikker tilgængelige for plantning af juletræer baseret på dækrodsplanter, her beskrives de to almindeligste

 

 1. Plantning med planterør Dette er den sikreste og absolut mest veldokumenterede metode. Fordelen ved planterøret at det til fulde varetager plantens ”tarv”, så den efter plantning har de bedste betingelser for vækst. Planterøret eliminere en væsentlig del af de menneskelige faktorer, der ofter er årsag til ringe eller direkte misvækst. Det muliggør at man kan sætte planterne ensartet og korrekt. Anvendelsen af planterøret indikerer også om arealet er velegnet til plantning, da man ved åbning af røret i jorden ikke må skulle bruge kræfter, det skal gå let. Efter isætning af planten skubbes jord hen omkring planten, som trædes let til, så derligger 2-3 cm. oven på briketten. Dette sikre at vandindholdet i briketten ikke fordamper, samt at rodhalsen sidder i jorden og ikke over jorden.

     
 2. Plantning med plantemaskine. Denne metode er oplagt da maskinerne er gængse. Hvis man vælger at plante sine dækrodsplanter med en traditionel barrodsplantemaskine skal man være opmærksom på indstilling af plantedybde, tildækning og trykning af jorden omkring planten. Det er vigtigt at plantedybden tilpasses således at planten ikke synker ned i tiden efter plantningen. Skærets arbejdsdybde skal være omkring 16 cm. Tildækning af rod og rodals sker dels ved at jorden selv falder til bag ved skæret og planten samt dels ved at trykhjulene presser jorden hen omkring planten. Trykhjulene må ikke trykke så hårdt og tæt ved planten at plantens rodnet beskadiges. En beskadigelse ses ved at spaghnumbriketten deformeres, med deraf følgende beskadigelse af de vigtige lateralrødder der sidder placeret på rodstammens øverste halvdel.

  

  Et plantesæt består af en bæresele samt et planterør.

 Klik for at se en Pottiputki-film på Youtube

   Plantesæt i anvendelse

 Plantning med plantemaskine og GPS positionering af planterne.

 Klik for at se en film af plantningen på Youtube.

  2014-03-19 10.01.58 FILEminimizer              2014-09-01 15.28.10

 

 

 


 

 Levering

 Foruden at man selv er velkommen til at afhente sine planter, har vi to leveringsmetoder afhængig af plantetype.

 1.

Vore nordmannsgran planter leveres i vandfaste papkasser stablet på europapaller. På en europalle (80x120 cm) leveres 4.320 stk. planter og på en storpalle (120x120 cm) leveres ca. 6.480 stk. planter. Hver kasse vejer 15-16 kg. afhængig af vandindholdet i skovbriketten.

Der ligger 108 stk. med ø42 spaghnumbriket i én kasse. Planterne behandles på denne måde skånsomt da de ligger fast og kassernes konstruktion bevirker at belastningen i stablen udelukkende aflastes i kasserne og således ikke påvirker planterne eller skovbriketten.

Når planterne modtages skal de opbevares skyggefuldt og udplantes umiddelbart efter modtagelse indenfor ca. 7 dage. Over det øverste lag på pallen er der monteret et stykke dug som har til formål at sikre det øverste lag mod ekstraordinær fordampning. I takt med udplantningen anvendes dugen til at skygge for det øverste lag.

Ved plantning med plantemaskine er kapaciteten på plantebordet ganske stor og arbejdet kan foregå roligt uden at skulle adskille planternes rodnet under arbejdet. 

 

 

 

 2.

Planter over 30 cm. leveres på palletårne hvor planterne står i briketten på hylder. Kapaciteten afhængig af brikettype og plantestørrelse er 1500 - 3500 stk. Palletårne er til genanvendelse hvorfor der betales et depositum for hver palle som krediteres når pallen er returneret. Returfragten varetages af Himmerlands.

Planterne kan opbevares meget længe i palletårne blot man giver dem en behørig mængde vand og naturligvis så vidt mulig opbevaring et skyggefuldt sted. Således vil plantningen altid kunne foregå velovervejet og evt. indpasses mellem andre opgaver over en længere periode.

Palletårne er stabile og håndteres enkelt i terrænet med pallegafler enten foran eller bag på en traktor.