Nordmannsgran - Dækrodsplanter - juletræsplanter

Indhold på siden

 

Plantningsteknik

Der er fler teknikker tilgængelige for plantning af juletræer baseret på dækrodsplanter, her beskrives de to almindeligste

 

  1. Plantning med planterør Dette er den sikreste og absolut mest veldokumenterede metode. Fordelen ved planterøret at det til fulde varetager plantens ”tarv”, så den efter plantning har de bedste betingelser for vækst. Planterøret eliminere en væsentlig del af de menneskelige faktorer, der ofter er årsag til ringe eller direkte misvækst. Det muliggør at man kan sætte planterne ensartet og korrekt. Anvendelsen af planterøret indikerer også om arealet er velegnet til plantning, da man ved åbning af røret i jorden ikke må skulle bruge kræfter, det skal gå let. Efter isætning af planten skubbes jord hen omkring planten, som trædes let til, så derligger 2-3 cm. oven på briketten. Dette sikre at vandindholdet i briketten ikke fordamper, samt at rodhalsen sidder i jorden og ikke over jorden.

       
  2. Plantning med plantemaskine. Denne metode er oplagt da maskinerne er gængse. Hvis man vælger at plante sine dækrodsplanter med en traditionel barrodsplantemaskine skal man være opmærksom på indstilling af plantedybde, tildækning og trykning af jorden omkring planten. Det er vigtigt at plantedybden tilpasses således at planten ikke synker ned i tiden efter plantningen. Skærets arbejdsdybde skal være omkring 16 cm. Tildækning af rod og rodals sker dels ved at jorden selv falder til bag ved skæret og planten samt dels ved at trykhjulene presser jorden hen omkring planten. Trykhjulene må ikke trykke så hårdt og tæt ved planten at plantens rodnet beskadiges. En beskadigelse ses ved at spaghnumbriketten deformeres, med deraf følgende beskadigelse af de vigtige lateralrødder der sidder placeret på rodstammens øverste halvdel.

  

  Et plantesæt består af en bæresele samt et planterør.

 Klik for at se en Pottiputki-film på Youtube

   Plantesæt i anvendelse

 Plantning med plantemaskine og GPS positionering af planterne.

 Klik for at se en film af plantningen på Youtube.

  2014-03-19 10.01.58 FILEminimizer              2014-09-01 15.28.10