Nordmannsgran - Dækrodsplanter - juletræsplanter

Indhold på siden

 

Kulturforberedelse

Kulturforberedelsen er overordentlig vigtig og der kan tages udgangspunkt i to muligheder;

 

  1. Kulturforberedelse i mark efter f.eks. kornafgrøder pløjes jorden i ca. 30-40 cm. dybde eller ca. 5-10 cm. under det normale pløjelag, uden dog at pløje gennem muldlaget. Dette sikre at planten har en løs jord som muliggør en optimal rodudvikling for dækrodsplantens symmetriske rodsystem. Det er vigtigt at rødderne har uhindret adgang til jordlagene. Såkaldt ”traktose”, der er sammentrykning af jorden efter intensiv kørsel, er en hindring for dette. Ligeledes medvirker den dybe pløjning til at sænke ukrudtstrykket de første par år, hvilket er en fordel.

  2. Kulturforberedelse efter skov eller en omdrift med juletræer. Arealet ryddes for grene og kvas enten mekanisk/manuelt eller ved knusning. Stødene nedlægges i ca. 40-45 cm. dybde. Herved sikres det løsnede jordlag som er vigtig for at optimal udvikling af rodnettet. Alternativt fjernes støddene for at undgå senere udvikling af svampesygdomme som angriber de nye og levende planter. Den mest omtalte svampesygdom er i dette tilfælde honningsvamp.
2014-05-02 17.53.28 FILEminimizer