Nordmannsgran - Dækrodsplanter - juletræsplanter

Indhold på siden

 

Plantetidspunkt   

 

Det helt optimale tidspunkt i forhold til plantens vækstrytme, er i perioden primo juli til medio september. Plantning kan dog også foretages i den ordinære plantesæson fra marts til maj. Når dækrodsplanten sættes med sit rodsystem entakt i en spagnum-briket, medfølger der ved fuld opvanding af briketten ca. 140 g. vand, hvilket bevirker en enorm resistens mod vandmangel i perioder med lidt eller ingen nedbør. Når nedbøren så igen indtræffer suger spagnum-briketten igen vand til sig, langt mere end den jord, oftest mineraljord, som den sidder i, hvorfor den igen kan modstå en længere tørkeperiode og alligevel til stadighed udvikle sig som forventet.

 


Fordelen ved dækrodsplanten er at den kan plantes tidligt, da dens udspring i planteskolen starter tidligt. Det tidlige udspring i planteskolen medfører at planten ofte er klar til udplantning d. 1. august og sommetider før. Ved plantning i perioden primo juli til medio september opnås de optimale vækstbetingelser i alle årene fremover, hvor de tre første vækstsæsoner er de vigtigste af hensyn til den naturlige formning af det slanke, men fyldige juletræ.

 

Den på fotoet viste plante er udplantet medio april 2014 og ser således ud midt på vækstsæsonen. Den bærer en smule præg af den ekstremt tørre sommer, men den har dog sat et fornuftigt topskud på 9-10 cm.

  2014-06-02 21.50.11