Nordmannsgran - Dækrodsplanter - juletræsplanter

Indhold på siden

 

 Når der anvendes traditionelle barrodsplanter opnås følgende:

 

  • Afstanden mellem de nederste tre grenkranse maks. 3-7 cm.

  • En 3/0 eller 2/1 plante leveres med en komplet grenkrans, ”en tjavs” og ca. 5-8 cm. top samt en totalhøjde på 10-20 cm. 0-25 cm. over jordoverfladen sidder der således to til tre grenkranse som skal klippes af,

  • Der produceres et træ der har større bredde en højde, hvorfor det konsekvent må breddereguleres,

  • Mængden af træer der kan læsses på en palle begrænses i høj grad den korte afstand mellem de nederste grenkranse, samt stabbens diameter. Stabben har ofte en forøget diameter som følge af sårheling efter stabklipning,

  • Uensartet kultur

  • Stor anvendelse af manuel arbejdskraft til bredderegulering og stabklipning,

  • Plantning kan foretages fra medio september af hensyn til plantens afmodning (efterårsplantning).  

 

Nyplantet 2/2 plante der kæmper sig igang i foråret 2014
En kultur i sit 3. vækstår. Bemærk de mange sidegrene og den udtalte bredde i forhold til højde
Et overblik ud over en kultur med træer baseret på barrodsplanter som kendetegnes ved utrolig mange sidegrene og næsten ingen højdevækst. Ca. 80% af den nuv. grenvækst klippes af træet inden det skal skoves.
       2014-03-19 10.09.00 FILEminimizer
      2014-06-13 11.46.38 FILEminimizer
       2014-06-20 08.56.58 FILEminimizer