Nordmannsgran - Dækrodsplanter - juletræsplanter

Indhold på siden

 

 

Investering i Nordmannsgran juletræskulturer, kan være en indbringende forretning. Det er imidlertid en langsigtet investering, at tilplante arealer med juletræer, derfor er det nødvendigt, at man gør sig klart hvad målet og kravene er til slutproduktet. En stor del af fundamentet for en vellykket kultur er etableringen, herunder plantevalget.

 

I Himmerlands-konceptet dyrkes planterne således at man allerede i kulturstarten, hos juletræsproducenten, indleder en optimering af dyrkningsøkonomien i forhold til traditionel drift. Dette gøres ved at nogle af de mange, og ofte ressursekrævende operationer, i dyrkningsprocessen fjernes.

 

 

 

   Prisliste  klik her               Seneste nyhedsbrev klik her

 

 

2 0 dakrod 44 cm hoj                          2015-08-14 09.12.47                 2 aars plante 14 cm
3 års nordmannsgran 44 cm. udplantet som 2/0 dækrod 2/0 planter klar til udplantning i en Jiffy ø42 skovbriket Nyplantet 2/0 på 14 cm.

 

Hovedparten af de planter vi kan tilbyde er af provenienserne Ambrolauri / Tlugi, Apsheronsk / Mezmai samt danske provenienser som f.eks Silkeborg Nordskov. Frøet der anvendes indkøbes hos de danske frøleverandører. Der kan være andre ønsker til provenienser end dem som vi i planteskolen selv har valgt. Ved ønsket om andre provenienser vil et plante parti kunne produceres på ordre, ved ordre afgivelse senest d. 1. februar. Leveringen vil kunne foretages 19 måneder senere i perioden fra august det følgende år. En ordreproduktion udføres med baggrund i en aftale der bl.a. specificerer kravene til planten.