Optimer din juletræsproduktion - temadag

Optmer din juletræsproduktion gennem dit plantevalg. Temadag afholdt d. 13/3-2015.

 

Fredag d. 13/3-2015 afholdtes temadag på Vissinggård ved Brædstrup.

 

Arrangementet var arrangeret i samarbejde mellem:

 

Forstplant Aps - www.forstplant.dk -  v/Bo Andersen og Steen Hougaard

Himmerlads Dækrodsplanter & Skovprodukter Aps - www.himmerlands.com -  v/Jens Hylling Kristensen

Salten Langsø Skovadministration A/S - www.slsas.dk - v/Jan Østergaard og Nikolaj Steensgaard

 

Forstplant stod, i sin egenskab af plantemægler og salgsled for udsendelse af inbydelser i juletræsbranchen. I alt kom deltagerantallet op på 55 og må således siges, at være en stor succes for arrangørerne. Deltagerne blev beværtet med biksemad samt drikkevarer.

 

Temadagen blev introduceret af Bo Andersen, Forstplant Aps.

 

 

Bag temadagens overskrift ligger, at der er et meget stort økonomisk og ressourcemæssig optimeringspotentiale ved, at vælge dækrodsplanter til juletræsproduktionen frem for traditionelle barrodsplanter. Dette indser flere og flere juletræsproducenter og på temadagen fik endnu flere producenter indsigt i fordelene, som direkte kan anvendes i producentens egen produktionsprisberegning.

 

Dette potentiale kunne Jan Østergaard fra Salten Langsø Skovadiministration, som har mange års erfaring med brug af dækrodsplanter, bekræfte. En af de absolut største optimeringspotentialer ligger i, at der ved oparbejdning af juletræer, dyrket på dækrodsplanter, indløses en effektivisering ved, at der kan lægges ca. 15% flere juletræer i 2 m. klassen på en palle. Det betyder at et læs træer der kører syd på til de store europæiske markeder, er mere konkurrencedygtigt og transporteffektivt end et læs lastet med træer dyrket på traditionel vis. Besparelsen er på flere kroner pr. træ og dermed et markant forbedret dækningsbidrag.

  

 

Dækrodsplanterne har over en 20 årig periode overlevet kravlestadiet og håndværket har indfundet sig på nogle fokuserede planteskoler, såvel som hos de mest fremsynede juletræsproducenter, som derved kan regne med et kontant merudbytte. Dækrodssystemet, Jiffy 7 er gennem tiden veldokumenteret i forsøg, statistik og beskrivelser. I dag er erfaringerne så høstet af flere producenter, erfaringer som blev uddelt på temadagen. Såvel nu som fremover vil dækrodsplanterne kunne indfri målsætningen som er:

 

Fordobling af sin højde i første og andet vækstår efter udplantning.

 

Når denne målsætning opnås er det velkendte fænomen; vækststagnation, helt elimineret og problemet med ”bundtunge” nordmannsgran er løst.

 

 

Dette kunne deltagerne ved selvsyn konstatere på temadagen, hvor Jan Østergaard og Nikolaj Steensgaard viste rundt på arealerne på Vissinggård ved Brædstrup. Her er hovedparten af juletræsarealerne tilplantet med nordmannsgran dækrodsplanter som er dyrket i Jiffy 7 skovsystemet. Jiffy 7 skovbriketten udmærker sig ved at have et symmetrisk og luftbeskåret rodsystem, som medvirker til en meget høj grad af etableringssikkerhed, stor topskudsvækst efter udplantning samt en ensartet kultur med kun få ”sprintere”.

 

Ud over arrangørernes indlæg, var Steen Sørensen, Steen Sørensen Aps inviteret til at holde indlæg. Indlægget omhandlede valg af plantetidspunkt. Traditionen tilsiger at langt de fleste arealer tilplantes om foråret. Men hvis man skal følge nordmannsgranens naturlige rytme, er det rigtige plantetidspunkt omkring d. 1/8. Dette synspunkt underbyggede Steen Sørensen med den teoretiske baggrund samt med statistiske oplysninger fra egne forsøg. Deltagerne kunne ved fotodokumentation se at fordelene ved at plante omkring 1/8 er markante og vil have stor positiv indflydelse på kulturernes omdriftstid og træernes naturlige højdevækst frem for breddevækst. Herudover blev der mellem deltagerne og indlægsholderen en diskussion om hvorvidt startgødskning fremover skal betragtes som udbyttegivende.

 

 


 

Er du interesseret i mere information om fordelene ved at plante med dækrodsplanter er du velkommen til at kontakte undertegnede.

For yderligere information kontakt:

Jens Hylling Kristensen

T: +45 24 42 21 67

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.