Nyhedsbrev 07-2018

Sensommerplantning 2018

  Prisliste - Nordmannsgran

Den nye prisliste på nordmannsgran for sensommerplantningen ligger nu på hjemmesiden under aktuelt. Her kan ses priser gradueret efter mængde, plantesortering og proveniens.

 

 Klik her for at se priser, åbner i nyt vindue

 

Se evt. hvordan plantning af dækrodsplanter udføres her, klik på beskrivelserne:

 

1. Manuel plantning med e-Planter og isætning med glideskinne

2. Plantning med ASM plantemaskine med GPS signal

3. Plantning med Egedal plantemaskine og samtidig tildeling af Bina-Skov startgødning

 


Nyt samarbejde

I plantesæsonen 2018/2019 har vi indgået et samarbejde med Fausol A/S. Det indebærer at Himmerlands.com har fået mulighed for at tilbyde 10 g. Bina-skov 12-3-15 for hver leveret nordmannsgran plante.

 

Det gør vi fordi en del af strategien for eliminering af vækststagnation er tildeling af startgødning. Den har værdi fordi dækrodsplanten ved udplantningen er i vækst og derfor profiterer af den tildelte næring og derved optimeres startvæksten i den kommende vækstsæson.

 

Skovgødningen medleveres i 15 kg. sække i antal afpasset til planteleverancen.

 

For mere information om anvendelsen af gødning ved kulturstart kontakt da venligst Himmerlands.com og ønskes der information om selve gødningstypen, tilbud e.lign. kontakt da Fausol A/S. Klik på deres logo for kontaktdata.

 

 


Tørken

Jeg er nødt til at runde det lidt kedelige emne, da vi i 2018 oplever den tørreste periode i måske mands minde. Den er ikke ovre endnu og det får helt sikkert konsekvenser for juletræsproduktionen også. Der breder sig for øjeblikket en nervøsitet for at skaderne fra tørken bliver generel, hvor den for bare 2-3 uger siden mere så ud til at afsætte sig sporadiske spor og skader. En del nyplantninger er afgået og de salgsklare træer opnår ikke den forventede kvalitet i kraft af manglende nålefylde og nogle steder i kraft af nåletab, døde skud og underudviklede topskud.

 

Det får også konsekvens for sensommerplantningen, idet en god plantning indebærer at der er fugt i jorden og det er der næsten ikke for nuværende. Sædvanligvis er juli måned og de efterfølgende måneder gennemsnitlig med stor nedbørsmængde, hvilket vi normalt har glæde af når planterne er tjenlige til udplantning i begyndelsen af august og rodvæksten optimal for etablering på plantestedet. Den kombination vi udnytter ved sensommerplantningen er følgende:

 

- Optimal rodvækst. Rodvæksten begynder medio juli og slutter når jordtemperaturen er faldet til ca. 5 gr.

- Dækrodsplanten er afmodnet tilstrækkelig og har intakt luftbeskåret rodsystem

- Der har forudgående været normal nedbør

- Jordtemperaturen er tilstrækkelig høj (det er den ikke om foråret)

- Varme dage og kolde nætter med dug

 

Vi håber og tror på at der kommer tilstrækkelig med nedbør inden d. 15.-20. september, hvor det normalt bliver for sent at plante hvis formålet er at opnå et ekstra udbytte i kraft af forøget topskudsvækst for juletræsplanternes vedkommende i 2019.

 

For så vidt angår øvrige skovarter er ”vinduet” lidt længere i det et minimum af etablering på plantestedet ofte er tilstrækkelig til overlevelse hen over vinteren og ekstra god opstart igen til foråret.


 

Beholdning

 

Til sensommerplantningen er der følgende i beholdningen

 

Nordmannsgran, Amb./Tlugi 2/0 i Jiffy 7 ø42x100 : 8-12 cm / 12-20 cm  / +20 cm: +50.000 stk.

 

Nordmannsgran, Amb./Nikordsminda 2/0 i Jiffy 7 ø42x100 : 8-12 cm / 12-20 cm  / +20 cm: +50.000 stk.

 

Nobilis Mosemark skov 2/0 i Jiffy 7 ø36x80 15-30 cm: ca. 4.000 stk.

 

Skovfyr 2/0 i Jiffy 7 ø36x100: 15-30 cm: ca. 1.000 stk.

 

Blågran "Royal Blue" 1/0 i Jiffy 7 ø36x100: 10-20 cm: ca. 5.000 stk.

 

Rødgran Fofmansgave FP 240 1/0 i Jiffy 7 ø36x100: 10-20 cm: ca. 5.000 stk.

 

Nobilis Rode Skov FP 271 1/0 i Jiffy 7 ø36x100: 8-15 cm: ca. 5.000 stk.

 

Lærk Holbæk FP 203 1/0 i Jiffy 7 ø36x100: 10-20 cm: ca. 10.000 stk.

 

Sitka C.E. Flensborg FP 625 1/0 i Jiffy 7 ø36x100: 8-15 cm: ca. 2.000 stk.

 

Bjergfyr Pinus mugo rotundata 1/0 i Jiffy 7 ø36x100: 8-15 cm: ca. 5.000 stk.

                  

Nordmann Apsheronsk okt 2016 2

Abies Nordmanniana Apsheronsk i sorteringen 12-20 cm.

En kraftig knobsætning, sen udspring og kort vækstsæson er

kendetegnende for Apsheronsk

 

 


 

 

Logo

Himmerlands Aps

Ålykkevej 1

DK-9280 Storvorde

T: +45 24 42 21 67

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.himmerlands.com

      

 


 


 

 

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet så svar på mailen med nyhedsbrevet og skriv "Nyhedsbrev nej tak".