Nyhedsbrev 02-2018

Få inspiration


 


Himmerlands referencer

Uanset hvad man beskæftiger sig med, er det fra tid til anden nødvendig med inspriation, så man kan få indsigt i hvordan den opgave man selv løser, løses af andre. Det kan ikke foregå bag computerskærmen det hele, så herunder ses et landkort, hvor der er plottet en del af de lokationer ind, hvor der er plantet Himmerlands planter. Som det fremgår, er landkortet næsten dækket indenfor alm. køreafstand. Så hvis du søger inspiration til optimering af juletræsproduktionen gennem planting af dækrodsplanter, så er der mulighed for at besøge en anden producent og se en kultur i omdrift og måske udveksle erfaringer.

 

Skulle det have interesse, så send en email eller ring, så vil jeg skabe kontakten til en eller flere producenter.

 

Ref kort Himmerlands

 


 

Rationel maskinplantning

Så er der skrevet et nyt kapitel indenfor maskinplantning...... og så dog. I august 2016 blev der foretaget et antal mindre modifikationer på en 2 rækket Egedal plantemaskine. Dette skete for at kunne udføre en perfekt og rationel maskinplantning af Himmerlands planter. Der er udført 4 modifikationer, som hver giver et lille bidrag til en perfekt plantning, der modsvarer nordmannsgranens krav til nænsom håndtering af rodsystemet.

  1. Maskinen er monteret med plantehjul. På plantehjulet er der monteret en gaffel som holder selve spaghnumbriketten, således at planten ikke bøjer og deformeres i rodhalsen
  2. Maskinens trykhjul er først og fremmest gummihjul, dernæst er hjulenes indbyrdes afstand forøget. Dette modvirker at spaghnumbriketten og dermed plantens rodsystem deformeres. Roddeformation og rodhalsdeformation er nogle af de største årsager til nordmanngranens vækststagnation, som kan det kan tage op til 3 vækstår at overkomme.
  3. Planterne tildeles en lille mængde biogødning ifbm. plantningen. Biogødning er en skånsom måde at startgødske på og udover næringsstoftildelingen medvirker gødningen formentlig også til opformering af mikrobakterier. Det frarådes at bruge kunstgødning som startgødning.
  4. Plantemaskinens hjulsæt er flyttet mhp. en forbedret styring af plantedybden.

 

Har du behov for mere information vedr. plantning og plantning med maskine er du velkommen til at kontakte Himmerlands.com.

 

For at se en film med den rationelle plantemetode, klik på et foto herunder

 

Odder plantning Odder3 Odder2

 


 

 

Beholdning

 

Til forårsplantningen er der følgende i beholdningen

 

Nordmannsgran, Amb./Tlugi 2/0 i Jiffy 7 ø42x100 : 8-12 cm / 12-20 cm  / +20 cm

 

Nordmannsgran, Silkeborg Nordskov 2/0 i Jiffy 7 ø42x100 : 7-12 cm / 10-15 cm.

 

Hybridlærk 2/0 i Jiffy 7 ø36x100: 20-30 cm

 

Skovfyr 2/0 i Jiffy 7 ø36x100: 15-30 cm

 

Rødgran 2/0 i Jiffy 7 ø36x100: 10-20 cm

 

 

                              

Nordmann Apsheronsk okt 2016 2

 

Abies Nordmanniana Apsheronsk i sorteringen 12-20 cm.

En kraftig knobsætning, sen udspring og kort vækstsæson er

kendetegnende for Apsheronsk

  


 

 

Logo

Himmerlands Aps

Ålykkevej 1

DK-9280 Storvorde

T: +45 24 42 21 67

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.himmerlands.com

      

 


 


 

 

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet så svar på mailen med nyhedsbrevet og skriv "Nyhedsbrev nej tak".