Nyhedsbrev 01-2018

Er dine juletræer for tunge?

 


 

En simpel udregning viser at de fleste juletræsproducenter har en ekstraomkostning på mindst 10 kr./træ ved at fastholde en traditionel produktion baseret på barrodsplanter.

 

Et færdigproduceret juletræ på 2 m. skal leve op til mange krav, ikke kun detailkundens krav, men i høj grad også krav som stilles til effektiv produktion og logistik.

Vi ved at træet kan have forskelligt udseende for at leve op til forskellige folkeslag og kulturers krav til det ”det rigtige juletræ”. Nogle steder er det attraktive træ smal og tæt, andre steder er det bred og tæt og atter andre steder som f. eks. i Danmark er ”det rigtige juletræ” ofte et åbent etageret træ.

 

På de markeder hvor vi som danske producenter konkurrerer med lokalt producerede juletræer er referencen som udgangspunkt et tæt træ. Så kan der være forskellige krav til fordeling af grenkranse, deres indbyrdes afstand samt bredden af træet.

 

Det omtalte tætte træ har den ulempe at det meget ofte fylder en del i nettet og på pallen, hvorved den nødvendige logistik kommer under pres. Dette problem forstærkes af ønsket om en kort omdriftstid, hvormed man bliver nødt til at medtage de 2-3 nederste grenkranse på træet som blev sat i de første år efter udplantning. De sidder ekstremt tæt og medvirker til at man ofte ikke kan anvende den netstørrelse, som er betingelsen for, at det efterfølgende er muligt at stakke det ønskede antal træer på en palle. Det medfører i den pressede juletræssæson ærgrelse, uventede omkostninger, diskussioner med kunde og speditør og sidst men ikke mindst er resultatet meget ofte at det samlede læs træer består af et mindre antal end det i første omgang var ventet.

 

Værre bliver det når man som producent forsøger at opfylde aftalen ved at stakke f.eks. 80 træer på en palle hvor der reelt kun kan være 60 eller 70 af den pågældende kvalitet. Det fører ofte til ”tykmavede” paller som gør lastbiltraileren bredere end tilladt eller pallen presses så meget at den til sidst går til. Bøvl og ballade er det eneste man får ud af det.

 

Der kan være op til tre løsninger på dette problem:

 

 

 1. Man accepterer et mindre antal træer på pallen. Det fører til mistet indtjening da transportprisen pr. træ bliver større. Eksempel: hvis det koster 1700 kr. at flytte en palle med 80 træer fra Danmark til Frankrig er transportprisen pr. træ 21,25 kr. Hvis der derimod kun kan være 60 træer på pallen pga. træets tidlige vækststagnation, så er transportprisen pr. træ 28,33 kr. Altså en forskel på 7,08 kr. Desuden er méromkostningen pr. palleteret træ 3,54 kr. hvis det koster 850 kr. at lave en palle. Alt i alt en méromkostnig pr. træ på 10,62 kr. ifht. det forventede.

   

 2. En anden løsning kan være at bruge 2 år mere på sin omdrift, hvor man klipper de nederste tætsiddende grenkranse af. Hvis dette kan gøres for mindre end 10,62 kr. pr. træ er det forretningsmæssigt en bedre løsning end løsning nr. 1.

   

 3. En løsning kan også være at arbejde målrettet på at undgå vækststagnation for derved at sikre den kortest mulige omdriftstid samtidig med, at man sikre sig det forventede antal træer pr. palle. Dette kan kun opnås hvis man anvender 2 årige dækrodsplanter i størrelsen 12-20 cm. Hvis denne løsning vælges er der en besparelse pr. træ på ca. 10 kr. ifht. udregningen under løsning nr. 1.

 

De ”bundtætte” træer giver også andre problemer, som koster økonomisk, heraf kan nævnes:

 1. Tætsiddende grenkranse i bunden af træet fører ofte til udbredt nåletab fra stammen og 3-4 årgange ud af grenen. Det er ikke noget kunden klapper i hænderne over.

   

 2. Der skal bruges ekstreme resurser på at bredderegulere træet i bunden.

   

 3. Der ses ofte køreskader på de nederste grene da de pga. tætheden i bunden ikke kan bøje af for hinanden når der køres med rækkegående maskiner.

   

 4. Breddereguleringen med de grove klip med f.eks. hæksaks eller blot de målrettede klip 2-3 kryds ind i træet pynter ikke videre på det færdige resultat.

   

 5. Stabklipningen med rækkegående maskine giver altid sår på stabben som ved skovning ofte giver ekstra arbejde ifbm. afpudsning. Desuden giver stabklipning med maskine mange træer med en irregulær bund uden en tydelig afgrænset grenkrans.

 

 

Løsningen på dette er ganske enkelt at anvende 2 årige dækrodsplanter i størrelsen 12-20 cm.

 

- De har ikke medleverede grenkranse som skal klippes af

- De vækststagnerer ikke

- De sætter automatisk en stab på mindst 20-25 cm.

- De kan dyrkes til et juletræ med det udtryk som markedet ønsker

- Og sidst men ikke mindst de giver en forretningsmæssig gevinst på min. 10 kr. / træ. pr. omdrift.

 

Så løsningen ligger lige for, også i et presset juletræsmarked, hvor os i nord har en transportomkostning som dem i syd ikke har!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 175 200A1

 

A-træet 175-200 cm. som er eftertragtet mange steder i Europa, men som kan give logistik besvær pga. dets tætte udseende.

 

 

Bund2

 

Nyskovede træer som viser nåletab fra stammebasis og ud af grenene.

 

Loading11

 

Når pallen er presset bliver den "tykmavet" og det forsøges ofte at trykke pallen på plads med læssemaskinen. Det giver blot buler i presenningen på modsatte side.

 

Truck11

 

Hvis pallen er for rund kan det ses udvendigt på traileren. Det kan give problemer for chaufføren med øgede omkostninger for speditøren, grossisten og producenten

 

 

 


 

Beholdning

 

Til forårsplantningen er der følgende i beholdningen

 

Nordmannsgran, Amb./Tlugi 2/0 i Jiffy 7 ø42x100 : 8-12 cm / 12-20 cm  / +20 cm

 

Nordmannsgran, Silkeborg Nordskov 2/0 i Jiffy 7 ø42x100 : 7-12 cm / 10-15 cm.

 

Hybridlærk 2/0 i Jiffy 7 ø36x100: 20-30 cm

 

Hybridlærk 1/0 i Jiffy 7 ø36x100: 10-20 cm

 

Skovfyr 2/0 i Jiffy 7 ø36x100: 15-30 cm

 

Rødgran 2/0 i Jiffy 7 ø36x100: 10-20 cm

 

 

                              

Nordmann Apsheronsk okt 2016 2

 

Abies Nordmanniana Apsheronsk i sorteringen 12-20 cm.

En kraftig knobsætning, sen udspring og kort vækstsæson er

kendetegnende for Apsheronsk

  


 

 

Logo

Himmerlands Aps

Ålykkevej 1

DK-9280 Storvorde

T: +45 24 42 21 67

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.himmerlands.com