Nordmannsgran - Prisliste 2019 - Forårsplantning

Prisliste planter, Abies nordmanniana i Jiffy 7 ø42 skovbriket

Pricelist plants, Abies nordmanninana in Jiffy 7 ø42 forrestry peat pellets

Læs mere...

Nyhedsbrev 01-2018

Er dine juletræer for tunge?

Læs mere...

Nordmann Fir trees for the 2018 season

Nordmann fir trees for the 2018 season - delivered direct from the grower

Læs mere...

Nyhedsbrev 08-2018

Ses vi til Langesømessen?

Læs mere...

Nyhedsbrev 07-2018

Sensommerplantning 2018

Læs mere...

Hegn - skovgærde

Beskyt dine juletræer, læhegn eller skovrejsning mod vildtbid.

Læs mere...

Prisliste Nobilis 2018 sensommerplantning

Prisliste planter, Abies Procera i Jiffy 7 ø36 skovbriket

Pricelist plants, Abies Procera in Jiffy 7 ø36 forrestry peat pellets

Læs mere...

Jiffy Master

Manuel plantning på alle jordtyper

Læs mere...

Nyhedsbrev 03-2018

Manuel plantning - ny opfindelse

Læs mere...

Optimer din juletræsproduktion - temadag

Optmer din juletræsproduktion gennem dit plantevalg. Temadag afholdt d. 13/3-2015.

Læs mere...

Fordelene ved dækrodsplanter

-Optimer dine kulturer og undgå VÆKSTSTAGNATION i juletræerne efter nyplantning

Læs mere...